DEXA

Osteodenzitometar je aparat prve generacije koji pomaže indetifikaciji određenog stepena osteopenije ili osteoporoze pacijentima koji imaju nisku gustinu koštane mase i kod kojih postoji rizik od preloma.
Koristeći proceduru od 1 minuta prilikom skeniranja šake pacijenta, doktor može sa lakoćom da proceni rizik od osteoporoze. Ovo je od presudnog značaja u današnje vreme jer je osteoporoza ranije bila klasifikovana kao teška za dijagnostifikovanje.
MetriScan DEXA APARAT omogućuje primarni zdravstveni skrining pacijenta tokom rutinskog pregleda u ordinaciji.

Ova vrsta ispitivanja je obično zahtevala posetu kliničkom centru ali sada je pojednostavljena upotrebom i primenom DEXA aparata. MetriScan je indikovan za upotrebu u proceni relativne mineralne gustine kostiju (BMD) i T-score, kao i za praćenje promena u koštanoj masi tokom vremena.

Kome je namenjeno testiranje gustine koštane mase?

  • Žene u menopauzi sa faktorima rizika, uključujući konzumiranje cigareta i upotrebu kortikosteroida.
  • Žene u postmenopauzi koje su u nedoumici zbog primene hormonske terapije ili upotrebe druge terapije, lekova za prevenciju i lečenja osteoporoze.
  • Žene u postmenopauzi ispod 65 godina života koje imaju jedan ili više dodatnih faktora rizika za osteoporotične frakture.
  • Sve žene starosti 65 godina i iznad bez obzira na dodatne faktore rizika.
  • Žene u menopauzi koje su već imale određene frakture ili evidentno smanjenje koštane mase dijagnostifikovano na rentgenu
  • Muškarce i žene koji su pod određenim tretmanom gde lekovi mogu da utiču na gustinu koštane mase.

Ključne karakteristike:

  • Vreme skeniranja je 0.3 sekunde
  • Doza radijacije koju pacijent primi je 0.001 mrem-a (5% manja nego kod zubarskog rentgena)
  • Greška tačnosti = 1.1%