Kardiologija

Specijalistički pregled i EKG srca
EHO srca
Holter krvnog pritiska
Holter EKG

Naši specijalisti:
dr Tisa Travica Kojadinović
prim. dr sci. med. Dragan Zečević