ORL PREGLEDI

 • Specijalistički pregled
 • Kontrolni pregled

Dijagnostičke usluge:

 • Tonalna audiometrija
 • Tympanometrija
 • Kalorična vestibolumetrija
 • Test na inhalatorne alergene
 • Ultrazvuk sinusa

Ostale usluge:

 • Ispiranje uha
 • Otomikroskopska toaleta uha
 • Štrajfna u uho sa odgovarajućim lekom
 • Spaljivanje kapilara u nosu
 • Elektro kauterizacija
 • Prednja tamponada nosa
 • Tuširanje afni
 • Inhalacije po seansi
 • Policerovanje
 • Davanje inekcije u nosne školjke sa lekom
 • Blokada trygeminusa
 • Intratympanalna aplikacija leka
Poliklinika SONS ORL
Poliklinika SONS ORL