ORL PREGLEDI

Poliklinika SONS ORL

Specijalistički pregled

Kontrolni pregled

Dijagnostičke usluge:

 • Tonalna audiometrija

 • Tympanometrija

 • Kalorična vestibolumetrija

 • Test na inhalatorne alergene

 • Ultrazvuk sinusa

Ostale usluge:

 • Ispiranje uha

 • Otomikroskopska toaleta uha

 • Štrajfna u uho sa odgovarajućim lekom

 • Spaljivanje kapilara u nosu

 • Elektro kauterizacija

 • Prednja tamponada nosa

 • Tuširanje afni

 • Inhalacije po seansi

 • Policerovanje

 • Davanje inekcije u nosne školjke sa lekom

 • Blokada trygeminusa

 • Intratympanalna aplikacija leka

Poliklinika SONS ORL