Pulmologija

Pregled specijaliste pulmologa, u cilju dijagnostike plućnih bolesti sa spirometrijom – procenom funkcije disajnog sistema, na osnovu izmerenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve. Takođe uz pregled može se odraditi i rendgen pluća, ukoliko pulmolog bude smatrao da treba.

Naši specijalisti:
Prim. dr sci. med. Nada Aranicki
dr Vojislav Levakov
Prim. dr sci. med. Vasić Tamara