Fonijatrija

Fonijatrija je medicinska i naučna disciplina koja se bavi dijagnostikom, terapijom,  rehabilitacijom, zaštitom i istraživanjem patologije glasa i govora.

To je uža specijalnost otorinolarngologije i predstavlja naučnu oblast  multidisciplinarnog karaktera koja pored otorinoloaringologije zalazi u druge srodne oblasti koje se bave glasom i govorom. U najširem smislu fonijatrija se bavi poremećajima komunikacije.

Dijagnostičke metode u fonijatriji obuhvataju: detaljan pregled organa glasa i govora, ispitivanje sluha, procenu stepena promuklosti. Kompjuterska analiza glasa, zahvaljujući posebnim softverima omogućava utvrđivanje najfinijih poremećaja mehanizama produkcije glasa.

Kompjuterska analiza glasa
Kompjuterska analiza glasa

 

Stroboskopija  ispituje vibracije glasnica koje su nevidljive čovekovom oku i omogućava naročito procenu profesionalnog i pevanog glasa.

fonijatrijaSONS5
Pregled vibracija glasnica- stroboskopija
Čvorići na glasnicama
Čvorići na glasnicama

Dijagnostika poremećaja govora obuhvata test izgovora i niz drugih za svaki poremećaj govora specifičnih dijagnostičkih testova.

Terapijske metode pored bolesti uha, nosa, ždrela, sinusa obuhvataju lečenje oko desetak vrsta poremećaja govora i oko trideset vrsta poremećaja glasa.

Najčešći poremećaji govora su: nepravilan izgovor, kašnjenje u razvoju govora, mucanje, brzopletost, poremećaji čitanja i pisanja, stanja posle šloga, neurološki poremećaji glasa, govora  i drugo.

fonijatrijaSONS7
Polip na glasnici
Cista na glasnici
Cista na glasnici
Otoci na glasnicama
Otoci na glasnicama

 

Najčešći poremećaji glasa su: urođene anomalije, zapaljenja, alergije, čvorići na glasnicama, polipi, ciste,  otoci na glasnicama, tumori, stanja posle operacija grkljana, učenje govora iz jednjaka, profesionalni poremećaji glasa, hormonski, mutacioni, psihogeni  poremećaji glasa i drugo.

Naši specijalisti:

  • Prof. dr Gordana Mumović