Pulmologija

PULMOLOGIJA 

Pregled specijaliste pulmologa, u cilju dijagnostike plućnih bolesti sa spirometrijom – procenom funkcije disajnog sistema, na osnovu izmerenog kapaciteta pluća, volumena izdahnutog vazduha i brzine protoka vazduha kroz disajne puteve.

Naši specijalisti:
  • Prim. dr Nada Aranicki (spirometrija)
  • Dr Vojislav Levakov
  • Dr Vasić Tamara