Sistematski pregledi za muškarce

SISTEMATSKI PREGLED ZA MUŠKARCE OBUHVATA SLEDEĆE PREGLEDE:
  • Kompletna laboratorijska analiza (kks,Se,glikemija, Fe, hol,trigl,HDL,LDL,urea,kreatinin,ALT,AST,urin)
  • Internistički pregled sa EKG-om
  • Spirometrija
  • Pulsna oksimetrija
  • Ultrazvuk abdomena
  • Urološki ultrazvuk