Sistematski pregledi za žene

SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE OBUHVATA SLEDEĆE PREGLEDE:
  • Kompletna laboratorijska analiza (kks,Se,glikemija, Fe, hol,trigl,HDL,LDL,urea,kreatinin,ALT,AST,urin)

  • Internistički pregled sa EKG-om

  • Spirometrija

  • Pulsna oksimetrija

  • Ultrazvuk abdomena

  • Ultrazvuk dojke

  • Ginekološki ultrazvuk

  • Manuelni pregled dojke