Sistematski pregledi za žene

SISTEMATSKI PREGLED ZA ŽENE OBUHVATA SLEDEĆE PREGLEDE:

  • Kompletna laboratorijska analiza (kks,Se,glikemija, Fe, hol,trigl,HDL,LDL,urea,kreatinin,ALT,AST,urin)
  • Internistički pregled sa EKG-om
  • Spirometrija
  • Pulsna oksimetrija
  • Ultrazvuk abdomena
  • Ultrazvuk dojke
  • Ginekološki pregled + papa + vs
  • Ginekološki ultrazvuk
  • Manuelni pregled dojke