Urologija

Pregled i konsultacija urologa

Urološki ultrazvuk (bešika, prostata, bubrezi, bubrežni kanali)

COLOR DOPPLER dijagnostika urinarnog trakta (bešika, prostata, bubrezi, bubrežni kanali)

Ugradnja katetera

TRUS vođena biopsija prostate

Retrogradna ureteropijelografija po Chevassy

Skidanje kondiloma radiotalasima
Lekar specijalista urologije dr Žarko Dimitrić